alimülqeyb


alimülqeyb
ə. gələcəkdə olacaq hadisələri qabaqcadan bilən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.